Allemansrätten - vad säger lagen?

Naturvårdsverkets publikation som sätter Allemansrätten i relation till de lagar som kringgärdar den
Klicka på bilden för att ladda ner publikationen
Klicka på bilden för att ladda ner publikationen