Markfrågor

Här finns information kopplat till mark och vilt. Markfrågorna hanteras av Markkommittén och StOF-kansliet.

Markkommittén

Lennart Hävrén, Tullinge SK - Ordförande
Eidar Lindgren, OK Ravinen - Miljöbalken mm
David Eiderbrant, Skogsluffarna - Skogsfrågor
Michael Sundqvist, Tullinge SK - Jaktfrågor
Lars Gerhardsson, Attunda OK - utbildning
Lars Forsberg, StOF-kansliet - tävlingsplanering