Utvecklingsmiljön

Stockholms utvecklingsmiljö intar ett helhetsperspektiv där målet är att alla unga orienterare, från breddungdom till seniorelit, ska finna en gemensam plats att utvecklas som löpare utifrån sin nivå.