Projekt 15-16

15-16 projektet är ett projekt för ungdomar i åldrarna 15-16 år. Projektet är ett två årsprojekt där deltagarna träffas och utbildas inom olika områden inom orienteringssporten.

Syfte

Att utbilda 15-16-åringar i syfte att på sikt utvecklas som orienterare tekniskt, mentalt, fysiskt. Att skapa mötesplatser för socialt umgänge mellan ungdomar i olika klubbar och att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan ungdomsledarna

Fysiska möten

  • Tre lärotillfällen med träning och utbildning i januari, februari och mars
  • Utvecklingsläger violett i främmande terrängtyp, om möjligt USM-relevant
  • Ungdoms-SM