Lärgrupper för analys av orienteringsteknik och tävlingsmoment

Som ett stöd i din löpande analys av av dina kartor och banor tog StOF för några år sedan tillsammans med dåvarande SISU Idrottsutbildarna - numera RF-SISU Stockholm - fram ett material som du klan ladda ner här.
Ladda ner och skriv ut dessa stödmaterial dubbelsidigt och vik på mitten. Observera att kontaktuppgifterna i materialet inte är aktuella. Kontakta istället per.forsberg@sdfstockholm om det finns frågor.

Kart- och bananalys sid 1  |  Kart- och bananalys sid 2
Tävlingsanalys sid 1  |  Tävlingsanalys sid 2