Tävlingsledare och banläggare

Här finns info kopplat till tävlingsledningen och banläggning vid arrangemang. Längre ner presenteras dokument som är viktiga för tävlingsledare respektive Banläggare. Frågor kopplat till arrangemang kan även ställas till StOF-kansliet som ansvarar för tävlingsrelaterade frågor.