Revisorer o valberedning

Revisorer
Christer Grunder (sk)
Sverre Jonsson
Jan Frödin (suppl)

Valberedning
Lars Segerman, Skarpnäcks OL
Jörgen Hector, Snättringe SK
Michael Thulin, Skogsluffarnas OK

Mer om valberedningsprocessen återfinns under "Årsmöten"