Stockholms OF

Stockholms Orienteringsförbund är ett av 23 distriktsförbund inom Svensk Orientering. Vi företräder 43 orienteringsföreningar inom Stockholms Län.

Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar och 23 distriktsförbund med cirka 83 000 medlemmar. Svensk orientering är en idrott för alla, med framgångsrika landslag, en omfattande tävlings- och ungdomsverksamhet, samt aktiviteter som Hittaut, Naturpasset och Motionsorientering för allmänheten. Våra medlemsföreningar arrangerar varje år runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila, 25manna  och O-Ringen som lockar tusentals orienterare.

Det finns fyra grenar inom orientering: orienteringslöpningen, eller orientering, som är ursprungsidrotten och det är den gren som samlar största antalet utövare. I Stockholm har vi viss verksamhet inom skidorientering (SkidO), mountainbikeorientering (MTBO). Ingen organiserad verksamhet inom precisionsorientering (PreO). 

Stockholms Orienteringsförbund

Adress: Vretenvägen 4, 171 54 Solna
telefon: 08-6274050
e-post: orientering@sdfstockholm.se
Bankgiro: 5411-8575
Plusgiro: 729400-2
Organisationsnummer: 802006-1118
RF-nr: SDF15-28