Föreningens ABC

Grundläggande demokrati- och föreningskunskaper, dvs föreningens ABC, är nödvändiga för en fungerande förening och framför allt för att få en framgångsrik idrottslig verksamhet med delaktighet och engagemang. På denna sida har vi samlat ett antal hjälpredor och stöddokument som kan både förenkla och förbättra föreningens inre arbete och samtidigt stärka dess demokrati. Här hittar du till exempel texter som hjälper dig att leda styrelsemöten, att skriva protokoll, förbereda medlemsmöten. Du hittar också mallar som kan användas som underlag för att upprätta egna anpassade dokument.
Föreningskunskap
Föreningskunskap


Du som är obekant med föreningslivet hittar texter som förklarar vad en förening är och hur den fungerar. Ju fler som kan föreningens ABC, desto bättre föreningar får vi och därmed också bättre idrott. Men inte bara det, det mesta av dessa hjälpmedel har du nytta av även i andra typer av föreningar. Ju fler som kan föreningens ABC, desto fler som kan bidra till ett demokratiskt samhälle.

Om du vill kan du börja med att testa dina kunskaper här. Eller så kan du avsluta med testet för att få ett kvitto på vad du har lärt.

Vill du veta mer, kontakta din idrottskonsulent.

Här kan du anmäla dig till någon av våra styrelseutbildningar.

Fortsätt på RF-SISUs hemsida för utbildning i Föreningens ABC

RF-SISU Stockholm
RF-SISU Stockholm