Konferenser/styrelseträffar

StOF:s styrelse genomför varje år minst två träffar med klubbarnas styrelser och ordförande. En brukar vara i juni och en i november i samband med StOF-konventet.