Kartutskrifter till tävling och träning

Stockholms OF och BL-idrottsservice har ett samarbete gällande utskrifter av kartor. BL-Idrottsservice har marknadens lägsta priser. Samarbetet innebär att BL är mottagare av beställningar, säkerställer kvaliteten, StOF:s roll är att ombesörja utskrifter och distribution av utskrivna kartor.