StOF-kansliet

StOF-kansliet finns i samma lokaler som RF-SISU, Stockholm. Adressen är Vretenvägen 4, 171 54 Solna. Kansliet nås normalt på telefon eller e-post måndag-fredag 08.00-14.00.
Cecilia

Kanslichef 60%

Cecilia Westström

Lasse Juli 2016 2

Arrangemang, mark- och tävlingsfrågor 40%

Lars Forsberg

Pelle

Utvecklingsmiljö och utbildning

Per Forsberg

Ekonomi 25%

Merja Björck

Kontaktuppgifter

Adress: Vretenvägen 4, 171 54 Solna
Kanslitelefon: 08-6274050
e-post: orientering@sdfstockholm.se
Bankgiro: 5411-8575
Plusgiro: 729400-2
Organisationsnummer: 802006-1118
RF-nr: SDF15-28

Karta i Eniro
Markör 1: Vretenvägen 4, Besöksadress samt upphämtning mindre volymer. 
Markör 2: Upphämtning större volymer görs från Torggatan 14.

Reception saknas. Ring alltid kanslitelefon vid ankomst.

HItta hit

Klicka på bilden för vägvisning
Klicka på bilden för vägvisning