Utvecklingsläger gul och orange

Distriktets orienteringsläger för gul (11-12 år) och orange nivå (13-14 år) vid Domarudden utanför Åkersberga har genomförts årligen i närmare 50 år och är fundamentet i distriktsgemenskapen över klubbgränserna.
Utvecklingslägren för gul och orange nivå är öppna för alla men det är äldreåringar (12 för gul och 14 för orange) har företräde om inte alla anmälda får plats.

Ungdomarna ska behärska orienteringsbanor i gul färg för gult läger och orange färg för orange läger.

Om det är nödvändigt med vidare urvalsprioriteringar har ungdomar som tävlat i huvudklass under våren företräde.

Inbjudan till lägren skickas ut till klubbledare i mars och dessa är också ansvariga för anmälningarna från sin klubb. Anmälningsstopp är i maj.

Aktuella läger 2024
Inbjudan sommaren 2024 | Anmälan 2024
18-20 jun Utvecklingsläger orange juni
5-7 aug Utvecklingsläger orange augusti
7-9 aug Utvecklingsläger gul augusti
12-14 aug Utvecklingsläger gul augusti