Utbildning

Här listas återkommande och aktuella utbildningar inom Svensk Orientering, nationellt och lokalt
Svensk Orienterings utbildningsportal
Ny utbildningsportal för SOFTs nationella utbildningar. Skapa en egen inloggning första gången. 

SOFTs utbud av tränarutbildningar 2023-2024

Introduktionsutbildning för orienteringstränare 2023-2024

StOFs arrangörsutbildningar

För ledarutbildningar finns det möjlighet att söka medel från Projektstöd IF. Mer om hur det går till finns att läsa på SOFTs hemsida.

Idrottsövergripande utbildningar i regi av RF-SISU

RF-SISU Stockholms hemsida

Föreningens ABC - Om grundläggande demokrati- och föreningskunskaper